ชี้ช่องทางรวย

ช่องทางรวยกับ elyrest คุณสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ทันที

Posted on June 30, 2016

ช่องทางรวยกับ elyrest
ช่องทางรวยกับ elyrest

ชี้ช่องทางรวย!!!

กับ 3 หลักสูตรการสอน พร้อมรับชุดอุปกรณ์ที่คุณสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้ทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร…
หลักสูตร package A : กับการเรียนสปาเท้า ( Foot Spa) 1 วันเต็ม พร้อมรับชุดอุปกรณ์ตั้งต้นธุรกิจ
หลักสูตร Package B : นวดหน้าV shape สไตล์ Elyrest ( Facial Treatment) 3วัน พร้อมรับชุดอุปกรณ์ตั้งต้นธุรกิจ
หลักสูตร Package C : นวดสปาสไตล์ Elyrest (Body Spa) 3 วัน พร้อมรับชุดอุปกรณ์ตั้งต้นธุรกิจ

** ทั้ง 3 หลักสูตร ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ : 092 272 7762 คุณฝน

ชุดเริ่มต้นธุรกิจ ชี้ช่องทางรวย สไตล์ Elyrest สุดคุ้ม เรียน ลงมือปฏิบัติจริงทุกอย่าง จบมาสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจได้ทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *