ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดน

WORKSHOP “ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดน”

for entrepreneur  SME

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภํณฑ์ วิธีการสร้างยอดขายด้วยบรรจุภัณฑ์ สนุกกับการทดลองออกแบบ ขึ้นงานจริง ทำเป็นแน่นอน ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ไม่ต้องลองผิดลองถูก

ถ้าเรื่องนี้เป็นปัญหาคุณเราช่วยคุณได้


       •   graphic designer freelance ใช้เวลานานกว่าจะแก้แบบ

       •   graphic designer freelance ไม่เข้าใจจุดขายของคุณ

       •   graphic designer freelance เห็นว่าสวย แต่คุณว่าไม่ขาย

       •   graphic designer freelance ทิ้งงาน

คุณแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ด้วยการเรียนรู้ระบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ทุกรูปแบบ ทุกระบบ รองรับระบบพิมพ์ทุกชนิดไม่ว่าจะดิจิตอล ออฟเซ็ท กราเวีย เป็นต้น

หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้SME แก้ปัญหาได้รวดเร็ว ตรงจุด จากการดีไซน์

โดยเริ่มจากพื้นฐานการออกแบบเบื้องต้น การประยุกต์ใช้งานเข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ได้งานบรรจุภัณฑ์ที่สวยและตอบโจทย์ทางการตลาด Impact to Target User

 

หัวข้อบรรยายและเวิร์คช๊อป

•   ประวัติ หน้าที่และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์

 •   การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภํณฑ์ (value added packaging)

•   หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (principles of packaging)

   ทฤษฎีสี สำหรับบรรจุภัณฑ์ (color theory of packaging)

 •   หลักการสร้างสรรค์ (Creative thinking)

   องค์ประกอบศิลป์ (Elements of Design)

   วิธีการสร้างยอดขายด้วยบรรจุภัณฑ์ (Impact packaging)

•   การออกแบบเข้ากระบวนการผลิตระบบต่างๆ

   การใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator / Adobe Photoshop

 •   หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

•   สนุกกับการทดลองออกแบบ ขึ้นงานจริง

  •   การประยุกต์และแก้ปัญหาบรรจุภัณฑ์ช้ินนอก outer และใน inner

  •   หลักการเลือกจ้างผู้ผลิต โรงพิมพ์ ซัพพลายเออร์

   ทำเป็นแน่นอน ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ไม่ต้องลองผิดลองถูก

  •   รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง

•   workshop สำหรับ SME และArt Design developer

 

[symple_highlight color=”yellow”]โทรจองที่นั่ง 0807826282[/symple_highlight]

[symple_highlight color=”yellow”]Line id: masterthamarat[/symple_highlight]